از ازدواج با این افراد خودداری کنید

از ازدواج با این افراد خودداری کنید

بعضی از افراد برای ازدواج اصلا ماسب نیستند و شاید شما تا قبل از ازدواج متوجه آن مشکل در طرف مقابلتان نشوید. اکنون ما افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند و از ازدواج کردن با آنها باید جدا خودداری کنید را در این لیست قرار داده ایم.

 • فرد کنترل کننده
 • فرد ناامن و بدبین
 • فرد معتاد(به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای کامپیوتری و..)
 • فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده
 • فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید
 • فرد دارای هر نوع اختلال شخصیتی و روانی (مگر اینکه درمان شده باشند و یا تحت درمان بوده باشد )
 • فردی که بخاطرشما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به آن کند
 • کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد و یا دروغ های مهمی گفته باشد
 • فرد عصبی مزاج و خشمگین / پرخاشگر و بددهن (مگراینکه باکمک تخصصی خود را معالجه کرده باشد )
 • فرد با اختلاف سنی 20 سال (و ترجیحا بیش از 10 سال )
 • فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی و تا حدودی نژادی و فرهنگی بارز با شما دارد
 • کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی هم ندارد (نه دوست ساده و معمولی)

190 total views, 1 views today

×