انتخاب همسر

انتخاب همسر

ازدواج و زندگی مشترک یکی از مهم ترین بخش زندگی هر فردی است که در بالاخره در یک مرحله زندگی با آن روبرو میشویم ، در این میان فردی که برای خود انتخاب میکنیم بسیار مهم است پس در انتخاب همسر باید دقت کنید چون فردی که شما برای زندگی مشترک و ازدواج انتخاب میکنید باید صلاحیت داشته و دارای ویژگی هایی باشد همچنین بعضی از ویژگی ها را نباید داشته باشد. برای دانستن و کسب اطلاعات بیشتر مطالب زیر را مطالعه نمایید.

ویژگی های منفی

در انتخاب همسر و ازدواج با این افراد باید دقت بیشتری کرد و تردید داشت. بعضی از علائم خطرناک و بعضی هشداردهنده هستند:

 1. با کسی که مدام به شما می گوید این رفتارت اشتباه است.
 2. با کسی که تصویری از همسر آینده اش در ذهن خود ساخته که با شما متفاوت است و تمایل دارد شما شبیه آن همسر خیالی وی شوید.
 3. با کسی که برای کنار او ماندن باید خودتان را تغییر دهید.
 4. با کسی که در هر بحثی اگر حتی خودش خطا کرده باشد باز طوری رفتار میکند که شما مجبور به عذرخواهی بشوید و احساس کنید این شما هستید که اشتباه کردید.
 5. با کسی که هر لحظه باید به اون ثابت کنید که راست می گویید.
 6. با کسی که مدام در گذشته شما دنبال اینست که ببنید با کسی رابطه داشتید یا خیر.
 7. با کسی که اگر پشت خط تلفن شما بیاید و شما نتوانید پاسخ وی را بدهید بعد از آن از شما بازجویی می کند.
 8. با کسی که هر لحظه باید گزارش دهید کجا بودید با کی بودید و با کسی که مدام به شما شک دارد.
 9. با کسانی که با اشتیاق با افراد جدید دوست می شوند و بعد از مدتی آنها را رها می کنند و دوستان ثابتی ندارند.
 10. با کسانی که در نظم بسیار شدید و دقیق هستند و کمی بی نظمی آنها را بهم می ریزد.
 11. با کسانی که به شدت و در هر زمان باید به یکی وابستگی شدید و اغراق آمیز داشته باشند.
 12. با کسانی که سابقه خودزنی با تیغ و چاقو و سیگار بر روی بدن خود دارند یا سابقه خودکشی و مواد مخدر دارند.
 13. کسانی که تنهایی را دوست دارند و علائق بسیار شخصی و فلسفی و ….دارند و از اجتماع و در جمع بودن بیزارند.
 14. کسانی که در جمع از ابراز وجود و بیان نظرات خود می ترسند و خجالت می کشند.
 15. کسانی که احساس گناه ندارند و یا احساس گناه بسیار ضعیفی دارند.
 16. کسانی که به یکباره عصبانی می شوند و رفتارهای شدید نشان می دهند و احیانا چیزی را پرت می کنند و می شکنند
انتخاب همسر
انتخاب درست همسر

166 total views, 1 views today

×