با همسر بهانه جو چه کنیم

با همسر بهانه جو چه کنیم

بهانه گرفتن و غرغر کردن برای همه ی ما پیش می آید و گاهی ما خودمان هم بهونه جو میشویم و به قول معروف غرغر میکنیم. حال اگر همسر شما فردی بهانه جو است موضوع متفاوت تر میشود. بهانه جویی میتواند دلیل های مختلفی داشته باشد که سایت تالار پلاس در این مقاله درباره آن توضیح داده است تا با همسر بهانه جو چه کنیم.

یک راه حل اساسی

بهترین کار به هنگام بهانه گیری همسرتان این است که او را به حال خودش رها کنید. منظور ما از این جمله این است که با جواب دادن و عصبی شدن وضعیت را وخیم تر نکنید چون با این کار فقط حاصل یک جنگ و دعوای بزرگ خواهید بود. پس با سکوت به بهانه جویی همسرتان خاتمه دهید.

اکنون شما باید بپذیرید که همسر شما به هر دلیلی “شغلی، شخصی، اجتماعی و…” ،ممکن است آشفته و مضطرب باشد و چون نمیتواند این اضطراب و نگرانی ها را مهار کند به بهانه جویی روی می آورد. همسر شما بهانه جویی در خانه را به عنوان راهی برای تخلیه هیجان منفی خود انتخاب کرده است. او با بهانه جویی می خواهد استرس و اضطراب درونی خود را کاهش دهد.

پس کاری که شما باید انجام دهید این است که هوشیارانه عمل کنید و با توسل به سکوت، غائله را بخوابانید. مطمئن باشید همسرتان پس از آرامش به سراغ تان می آید و با صحبت کردن از شما دلجویی میکند.

 

×