تصمیم عجولانه برای ازدواج

تصمیم عجولانه برای ازدواج

اگر حتی در یکی از شرایط زیر قرار دارید، در مورد ازدواج احتیاط کنید

  • شیفتگی و دلدادگی بیش از حد
  • تن دادن به ازدواج برای راضی کردن دیگران
  • ازدواج پیش از کسب شناخت
  • آماده نبودن برای تعهد طولانی‌مدت
  • عدم تناسب در اعتقادات دینی
  • نارضایتی والدین هر یک از طرفین
  • انتخاب کسی که نیازمند تغییر است
  • تن دادن به ازدواجی جدید درحالی‌که زخم ازدواج پیشین بهبود نیافته
  • انکار یا نادیده گرفتن شواهدی دال بر ویژگی‌های نامناسب رفتاری و شخصیتی طرف مقابل

283 total views, 1 views today

×