تن ندادن به هر ازدواجی

تن ندادن به هر ازدواجی

ازدواج هدف زندگی نیست حتی تنها راه خوشبختی و تکامل هم نمیباشد. ازدواج اگر چه مسیر مهمی در رسیدن به مقصد است ولی تنها راه نیست. اگر کسی تنها راه خوشبختی را ازدواج بداند آن وقت تحت فشارهای اجتماعی مجبور است به هر ازدواجی تن دهد تا بدبخت نماند. درحالی که ازدواج موفق و با شناخت کافی می تواند راه رشد را تسهیل کند، در غیر اینصورت خود ازدواج مانعی بر سر راه تکامل و خوشبختی است. اکنون در این مقاله درباره تن ندادن به هر ازدواجی مطالبی را در اختیار شما قرار داده ایم.

تن ندادن به هر ازدواجی
به هر ازدواجی تن ندهید

فقط میخواهند ازدواج کنند

منظورمان از اینکه فقط میخواهند ازدواج کنند آن دسته افرادی است که بدون هیچگونه دور اندیشی و فکری فقط به دنبال ازدواج کردن هستند و برای این کار خود دلیلی ندارند و حتی شرایط ازدواج را هم ندارند ولی ازدواج را راهی برای رهایی از مشکلات خود میدانند و برای همین به هر ازدواجی تن میدهند. باید اضافه کنم این تفکر کاملا اشتباه است و اگر فرد درک درستی از زندگی مشترک و مسئولیت هایش نداشته باشد حتما به مشکل برمیخورد و همین ازدواج به قول معروف میشود قوز بالا قوز!

فردی با این شخصیت

  • این افراد هر موضوعی را مطرح کنید قبل از ازدواج به راحتی کوتاه می آیند
  • هر خواسته ای داشته باشید بلا فاصله قبول می کنند
  • خیلی زود خود را تغییر می دهند تا متناسب با خواسته شما شوند
  • بعد از ازدواج مدتی که میگذرد کم کم اوضاع تغییر پیدا میکند
تن ندادن به هر ازدواجی
به هر ازدواجی تن ندهید

218 total views, 1 views today

×