رازهایی برای زندگی بهتر

سیاست های زنانه

چگونه همسری عاشق داشته باشیم

برای داشتن همسری عاشق که همیشه از شما در همه جا تعریف کند و در هر شرایطی طرف شما باشد باید سیاست های زنانه ای را بدانید تا بتوانید همسری با این ویژگی ها داشته باشید. در سایت تالار پلاس درباره این سیاست های زنانه مطالبی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

??هوای همسرت را داشته باشید تا هوای شما را داشته باشد

هر چیزی در زندگی متقابل است.اگر شما طالب این هستید تا همسرتان در جمع خانوادگی خود و یا در هر جایی از شما تعریف کند و شیش دنگ حواسش به شما باشد ،یکی از راه هایی که باعث میشود تا همسرتان در جمع به خصوص در جمع خانواده خود از شما تعریف کند شما باید خودتان در جمع او را حسابی تحویل بگیرید تا همسرتان نیز تشویق به این کار شود.

برای مثال در جمع خانواده خود بگویید:

همسرم سلیقه اش توی خرید عالیه، اگه موقع خرید باهام باشه دیگه غصه ندارم ….

از ویژگی های خوب همسرتان تعریف کنید و همیشه طرف او را بگیرید.

✍? فرصت بدهید و غیرمستقیم به همسرتان بگویید:

وقتی ازت جلو خانوادم تعریف می کنم واقعا بهت افتخار میکنم، آنقدر دوست دارم تو هم از من جلو خانوادت تعریف کنی….
یا بر حسب صلاحدید خودتون، یه حرفی که غیر مستقیم همسرتون رو سوق بده به سمت تحویل گرفتن و تعریف کردن از شما.
ولی به همسرتان فرصت بدهید تا فکر کند.

 

×