رها کردن رابطه قبلی

رها کردن رابطه قبلی

اشکالی ندارد اگر هنوز عاشق هستید

عشق هیچگاه اشتباه نیست. وقتی که کسی به زندگی شما قدم می گذارد که به شما اجازه می دهد عشق را تجربه کنید این اتفاقی با ارزش است. قسمتی از بلوغ این است که درک کنیم عشق به تنهایی باعث نمی شود که رابطه ای خوب کار کند. عوامل زیادی در این میانه دخیل هستند مانند: زمان بندی، ارزش های ناسازگار و انتخاب هایی که انجام می دهیم. همه این ها نقش مهمی در این که یک رابطه چطور پیش برود بازی می کنند. اما گذشتن از رابطه ای که کار نمی کند به معنی تمام شدن عشقی که شما احساس می کنید نیست. گاهی اوقات تنها راه رها کردن این است که آنقدر کسی را دوست داشته باشید که بهترین را برایش بخواهید حتی اگر با هم نباشید.

عشق انواع مختلفی دارد و با گذشت زمان می تواند تکامل بیابد، تغییر کند و تبدیل شود. عشق رومانتیکی که شما احساس می کردید می تواند تغییر شکل دهد و به مراقبت و شفقت نسبت به فردی که زمانی جایگاه مهمی در زندگی شما داشت تبدیل شود. این کار فرایند بهبودی را تسهیل می کند. میزان زیادی از درد و رنج ما بخاطر فقدانی است که تجربه می کنیم درحالیکه اگر به جای فقدان در نظر بگیریم که یک تحول رخ داده است تسکین بخش تر خواهد بود. حقیقت این است که ارتباطاتی که ما در زندگی خود داریم تا ابد باقی می مانند آنها در خاطرات ما، در عواطفی که وقتی به آنها فکر می کنیم تجربه می کنیم، در فردی که بخاطر آن اتفاقات به آن تبدیل شدیم و در درس هایی که از آنها می گیریم باقی می مانند.

258 total views, 1 views today

×