شکست عاطفی چیست

شکست عاطفی چیست

یک سری از آدم‌ها هستند که وقتی شما را ترک می‌کنند، دوست ندارید هیچ‌وقت برگردند.چون موقع رفتن، طوری شما را می‌شکنند که تا مدت‌ها آسیبی که از آن‌ها دیده‌اید از بین نمی‌رود و خیلی دیر می‌فهمید که برای چه آدم‌های بی‌ارزشی اشک ریختید و از خودگذشتگی کردید.

اما گاهی برایتان سوال می‌شود که چه چیز این آدم‌ها را انقدر دوست داشتید؟

برخی به اشتباه این حالت را عاشقی می‌نامند، غافل از این‌که تنها وابسته‌ی آن شخص بوده‌ اند.در همه حال به خودتان عزت و احترام بگذارید و اگر با کسی وارد رابطه شدید، به قیمت فراموش‌کردن خودتان رابطه را ادامه ندهید.

246 total views, 2 views today

×