به این مردان دل نبندید

به این مردان دل نبندید

وقتی میخواهید مردی را به عنوان همسر خود انتخاب کنید و یک رابطه عاطفی و احساسی را شروع کنید قبل از اقدام به این کار باید بسنجید که دارای ویژگی های زیر نباشد. مردی با ویژگی های زیر فرد مناسبی برای ازدواج و دل بستن نیست. پس با مطالعه مقاله زیر به این مردان دل نبندید.

به مردی که این ویژگیها را دارد دل نبندید

  • به هر قیمتی می خواهد که ظاهر خود را تغییر دهید.
  • رویاهای شما را نادیده می گیرد.
  • به حریم خصوصی تان تجاوز می کند.
  • در ملأ عام شما را سرزنش میکند.
  • شما را در اولویت نمی گذارد.
  • از صحبت های جدی و مهم فراری است.
  • رابطه شما را پنهان می کند.
  • شما را از دیدار دوستانتان منع می کند.
  • شما را با دیگران مقایسه می کند.
  • با احساساتتان بازی می کند.
ویژگی های مرد غیرمناسب
به این مردان دل نبندید

229 total views, 1 views today

×