من وابسته‌م یا دل بسته؟!

ویژگی های وابستگی

در این مبحث جدا از تالارهای پذیرایی خوب با قیمت مناسب که به راحتی بتوانید پیدا کنید اکنون میخواهیم در مورد ویژگی‌های وابستگی به شما عزیزان اطلاعات بدهیم.

خیلی مراقب باشید وابستگی رو با عشق اشتباه نگیرید.

۱⃣ رابطه ای که در آن بیش از آنچه به شما عشق می ورزند، عشق می‌ورزید. در این رابطه هنگامی که فقط یکی از طرفین در اکثر اوقات از لحاظ روحی تعقیب کننده و دیگری تعقیب شونده می باشد. سالم نبودن و از تعادل خارج شده و محکوم به شکست خواهد شد.

۲⃣ رابطه که در آن بیش از آنچه که شما عشق می ورزید، به شما عشق بورزند. در چنین رابطه ای که قلبتان را به طور کامل در طبق اخلاص نگذاشته‌اید، هیچ گاه احساس رضایت نخواهید داشت.

۳⃣ رابطه ای که در آن شیفته توانایی های بالقوه نامزد یا همسر خود می‌باشید. داشتن یک رابطه سالم با همسرتان به معنی عشق ورزیدن به او به خاطر کسی که هست که می باشد، نه عشق ورزیدن به او علی رغم کسی که هست و یا به امید کسی خواهد بود.

۴⃣ رابطه ای که در آن ماموریت نجات همسرتان را به عهده دارید. معتادین به نجات دیگران نه از آن رو که با همسرشان تفاهم دارند، بلکه به این دلیل که احساس می‌کنند مجبورند به او کمک کنند، به روابط وارد می شوند. کسانی که ماموریت نجات دیگران را به عهده دارند، غالبا حس ترحم را با عشق اشتباه می گیرند.

۵⃣ رابطه اى که در آن به نامزد یا همسرتان به عنوان یک الگو و آموزگار چشم دوخته اید. وقتی عاشق کسی می شوید که الگوی شماست، مشکل است رابطه ای طبیعی داشته باشید. ممکن است رفتار یا گفتارهایتان به گونه ای باشد که گویی برابرید، اما ذهنتان برای او مرتبه و مقام افزوده ای قائل باشید که این به نوبه خود هر گونه احساس اختیار و قدرت را از شما سلب می کند

×