نقش لجبازی در زندگی زناشویی

زندگی زناشویی و نقش لجبازی در آن

?لجبازی یعنی پافشاری روی نظرات و عقیده ی خود و مخالفت با نظرات و عقیده ی دیگران
این رفتار ناسازگارانه از ۱ سالگی شروع شده و در ۲ -۳ سالگی به اوج می رسد . زمانی که کودک وارد مرحله استقلال می شود و میتواند توسط انجام اعمال ممنوعه دیگران را کنترل کند
در زمان نوجوانی افراد برای به دست آوردن استقلال دست به لجبازی زده و در بزرگسالی فرد برای رشد و اثبات قدرت لجبازی میکند.

راهکار هایی برای کاهش رفتار لجبازی در لجبازان

?۱-موافقت مشروط: من به نظر تو احترام می گذارم اما این نظر من نیست

?۲-لحن محبت آمیز: دوستانه و با لحنی محبت آمیز با آنها صحبت کنید و افکار خود را در حد پیشنهاد به وی ارائه دهید نه نصحیت و امر و دستور (نظرت بسیار خوب  و هوشمندانه است ولی بهتر نیست که …)

?۳-به هیچ وجه از تحقیر،گلایه، توهین و سرزنش استفاده نکنید(فکر کردی همه چی رو میدونی، خود خواه)

?۴-اجازه استقلال به فرد بدهید

?۵- عدم توجه و نادیده گرفتن رفتار فرد لجباز (لجبازی وقتی ادامه پیدا می کند که کسی با فرد لجبازی کند)

?۶-فراگیری مهارت های بین فردی: پرهیز از انتقاد نادرست، برچسب نزدن، تهدید نکردن،استدلال کردن، اطمینان بخشیدن ، پرهیز از دستور دادن، به دنبال راه حل بودن، مهربان بودن
( که در روزهای آتی در کانال گذاشته خواهد شد)

?۷-از رفتار انتقاد کنید نه از شخص

?۸-تلافی لجبازی را تشدید می کند

?۹-جر و بحث باعث گسترش و مذاکره و بیان استدلال باعث همدلی و کاهش لجبازی میشود

?۱۰-به تفاوت های سنی و جنسیت و فرهنگ توجه کنید

?۱۱-افزایش اعتماد به نفس و خود باوری در فرد لجباز

?۱۲-بیان افکار خود با آرامش. پرخاشگری احتمال قبول عقیده شما را کاهش میدهد

?۱۳-عدم برچسب لجباز زدن

?۱۴-توقف کنید و وارد دعوا نشوید

?۱۵-عقیده ی خود را مستقیما بیان نکنید ( تو اشتباه میکنی ، این درست است) عقیده و فکر خود را به صورت پیشنهاد و غیر مستقیم بدهید( فکر تو بسیار هوشمندانه است و نظر من این است با این دلایل این است که….) در نهایت تصمیم گیری به خود فرد سپرده شود و به او این اطمینان را بدهید که به او اعتماد دارید

?۱۶-حالات روحی را در نظر بگیرید ممکن است فرد عصبی یا ناراحت از موضوعی باشد و به همین خاطر لجبازی کند

?۱۷-در گفت و گو ها راهی را نشان دهید که نفع خود را در سخنان شما پیدا کند .اگر این کار را انجام دهی این امتیاز را به دست می آوری

?۱۸-به صورت هوشمندانه گفت و گو کنید تا فرد لجباز فکر کند خودش به این نتیجه رسیده و نتیجه ی دستور و امر شما نیست

×