نیازهای شش گانه زنها

نیازهای شش گانه زنها

همانطور که در مقاله قبل درباره نیازهای هر دو طرف گفتیم این درک نیازها دو طرفه است و هر دو طرف باید درک درستی از نیازهای شریک زندگیشان داشته باشند. در مقاله قبل درباره نیازهای شش گانه مردها گفتیم و اکنون درباره نیازهای شش گانه زنها مطالبی را در اختیار شما قرار میدهیم.

نیاز اصلی زنها

  1. علاقه
  2. درک
  3. احترام
  4. عشق ورزی
  5. اعتبار
  6. اطمینان خاطر
نیازهای شش گانه مردها
نیازهای شش گانه مردها

250 total views, 1 views today

×