همسرتان را عاشق خودتان کنید

سیاست های زنانه

همه چیز درباره رفتار صحیح با مردان

اگر می خواهید همسرتان را عاشق خود بکنید مطالب زیر را بخوانید. در سایت تالار پلاس چند نکته کوچک و مهم در این موضوع در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.

قدردانی

برای کوچک ترین کارهایی که برایتان انجام می دهد از او تشکر کنید حتی اگر انجام آن کار بسیار ساده باشد.

همسر شما نیاز دارد تا بداند که کارهایی که برای شما انجام می دهد با ارزش است و شما قدر آن را می دانید.

کافیه با یک جمله ساده مثل (ممنونم که کمک میکنی، وقتی به من کم میکنی چقدر کارهایم آسان تر پیش می رود با کمک تو.) با این جمله بسیار ساده مهر و محبت بین زوجین دو برابر می شود.

سعی کنید که در هر شرایطی قدر همدیگر را بدانید.

قهرمان

مردان دوست دارند که مانند قهرمانان قلمداد شوند.

اگر به همسر خوب حس اعتماد نداشته باشید و یا او را انسانی نالایق بدانید ، مطمئن باشید که او هم از مراقبت و محبت کردن به شما دست خواهد کشید.

مردان مراقبت کردن و حس قوی بودن را دوست دارند و اگر شما به این احساسات آنها بی توجهی کنید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

مرد خود را قوی ترین و تصوراتتان از او مانند یک جنتلمن واقعی باشد تا خودتان ببینید که چطور همسرتان از شما مراقبت و محبت می کند.

 

 همسر خود را هر چه هست بپذیرید

پیش از ازدواج به طور دقیق وقت این ا داشتید که او را زیر ذره بین بگذارید . انتقاد بیجا و سرزنش کردن همسرتان باعث تغییر او نمیشود و همسرتان را همانگونه که هست بپذیرید، اکنون که ازدواج کرده اید برای محکم و بهتر کردن زندگی مشترکتان بهتر است دست از ارزیابی کردن بردارید تا بتوانید زندگی  مشترک خود را از همان اول محکم بنا کنید.

 

×