چگونه شخصی را عاشق خود کنیم

چگونه شخصی را عاشق خود کنیم

نگاهی به بعضی توصیه های کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم

• مثل والد جنس مخالف وی رفتار کنید
• نشان دهید مثل شریک دلدادگی سابق او نیستید
• نیاز روانشناختی فرد مورد نظر را بشناسید
•ارزش خود را افزایش دهید
• خودتان را بیشتر نشان دهید
• اسرارآمیز باشید
• اگر خانم هستید بیشتر لبخند بزنید و اگر مرد هستید کمتر
• وقتی دلتنگتان شدند کم یاب شوید
•هدفتان را گیج کنید
• خودتان را غیر مستقیم نشان دهید
• زبان بدن خود را باهم هماهنگ کنید
• توجه نشان دهید و سپس کنار بکشید
• ویژگی های مثبت خود را یک به یک نشان دهید
• با گذشته ی هدف تان آشنا شوید

303 total views, 1 views today

×