7کاری که مادرعروس نباید انجام دهد

7کاری که مادرعروس نباید انجام دهد

مادر عروس بودن مسئولیت‌های بسیاری به همراه خواهد داشت. مادر پیش از عروسی برای پیدا کردن یک لباس مناسب کمک می‌کنند، لوازم حمام عروسی را برای دخترش مهیا می‌کند، به عنوان یک مدیر بر تهیه غذاها یا دکوراسیون تالار نظارت می‌کند و از همه مهم‌تر با مهمانانی که شما را سؤال پیچ خواهند کرد سر و کله می‌زنند.

  1. در برنامه‌ها هیچ تغییری ندهید
  2. خواسته های خود را اعمال نکنید
  3. برنامه ریزی برای مراسمی که هرگز نداشته اید
  4. به دنبال خودنمایی عروس نباشید
  5. در انتخاب مهمانان دقت کنید
  6. با خانواده دامادتان به گرمی برخورد کنید
  7. مانند یک انسان بالغ با دخترتان رفتار کنید

198 total views, 1 views today

×