7 نکته درباره مهریه

7 نکته درباره مهریه

  1. مهریه در سند عقدنامه ذکر می‌شود و دینی به گردن شوهر است.
  2. زن به محض ازدواج حق مطالبه مهریه را دارد و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.
  3. اگر مهریه در عقدنامه ثبت شده باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کرد.
  4. مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد
  5. مبلغ مهریه و کم و زیاد بودن آن مهم نیست. مهم این است که به توافق طرفین رسیده باشد.
  6. بر اساس قانون، برای ادای تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
  7. مهریه نشان محبت مرد به همسرش است. اما مراقب باشید که این هدیه، با ترس و اجبار و وحشت از زندان افتادن تقدیم خانم نشود.

196 total views, 1 views today

×