زنان باهوش بخوانند

زنان باهوش بخوانند

در مقاله قبلی 30 راز همسرداری موفق را خواندید. اکنون سایت تالار پلاس در ادامه درباره همسرداری مطالبی را در اختیار شما قرار داده است. زنان باهوش بخوانند و اطلاعات مفیدی را کسب نمایند که در ادامه همراه ما باشید.

زنان باهوش بخوانند
زنان باهوش بخوانند
 1.  احساسات خود را با او در میان بگذارید ولی آن را به طور خلاصه بیان کنید.
 2.  حداقل سه مورد از کارهای خوب او را به او یادآوری کنید
 3.  در مقابل دیگران به او افتخار کنید
 4.  تا جایی که میتوانید صبح ها با او بیدار شوید
 5.  در مواقع سختی پشتیبان او باشید.
 6.  او را در هر شرایطی بپذیرید و هرگز از خود نرانید.
 7.  وقتی عصبانی است گیر ندهید و باعث خشم بیشترش نشوید
 8. کمک کنید تا به اهدافش برسد
 9. کمک کنید عادات بدش را ترک کند.
 10. هرگز دیگران را با او مقایسه نکنید.
 11.  کارهایی که در منزل انجام میدهد را بدون تشکر نگذارید
 12. حتما پیش از تصمیم گیری های مهم با او مشورت کنید.
 13.  توانایی های او را دست کم نگیرید.
 14.   از حاشیه رفتن بپرهیزید و حرفتان را مستقیم بزنید
 15.  حتی اگر از هم فاصله دارید، توجه تان را به او نشان دهید.
 16.  با او دعوا و مشاجره نکنید.
 17.  با او مودب و مهربان رفتار کنید.
 18. برای موضوعات مختلف او را سرزنش نکنید
 19.  وقتی کار اشتباهی می کند، به او نگویید: به تو گفتم اینطوری می شود!
 20.  هیچوقت بر سر پول با او دعوا نکنید، او خود نسبت به این موضوع احساس مسئولیت می کند.
 21.  با او به پیاده روی بروید.
 22.  خوبی های او را بزرگ و بدی هایش را کوچک جلوه دهید.
 23.  از او انتظار نداشته باشید بتواند فکر شما را بخواند، او این توانایی را ندارد.
 24.  اگر می خواهید وسایل یا کاغذهایش را دور بیندازید، ابتدا از او بپرسید.
 25.  به تناسب اندامتان اهمیت دهید.
 26. وقتی در کنار او هستید به ظاهر خود برسید
 27. در مواقعی که از دستش عصبانی هستید قهر نکنید
 28.  بهترین دوست او باشید.
 29.  تنها به خاطر وجود خودش به او عشق بورزید.
 30.  با احترام با او رفتار کنید.

335 total views, 1 views today

×